Prelucrarea Datelor

Politica de protecție a datelor cu caracter personal

 

Societatea TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L. cu sediul social în Iasi, Str. Libertatiii nr. 10, bl 635 sc B, ap. 11, Jud. Iasi, înregistrată la Registrul Comerțului Iasi sub nr. J22/2323/2020, având CUI: 43124290, în calitate de Operator de date cu caracter personal (denumită în continuare „Societatea” sau „Operatorul”), respectă întocmai prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Ne angajăm să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în concordanță cu Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. 

Pentru a înțelege mai bine politica noastră de protecție a datelor, vă invităm să citiți acest material. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) fără a vă cere acordul prealabil și fără a fi supuși unei proceduri de notificare individuală ori specială a modificărilor aduse. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site versiunea actualizată a Politicii de protecție a datelor cu caracter personal, rămânând în sarcina dumneavoastră să verificați conținutul acestei Politici ori de câte ori accesați site-ul, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu ultima versiune. 

Vă stăm la dispoziție pentru informații și pe email termohub.construct@gmail.com.

Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet termohub.ro

Siguranța datelor tale contează

Încercăm să colectăm minimul de date necesar pentru a-ți oferi o experiență plăcută și depunem toate eforturile pentru a asigura securitatea acestor date:

  • Conexiunea ta cu site-ul este protejată cu ajutorul unui certificat de securitate;
  • Datele în sine nu sunt stocate pe website ci pe serverele dedicate ale instrumentelor cu care sunt colectate;

Nimeni altcineva nu are acces la datele tale

Datele colectate sunt folosite doar în scop intern, pentru a putea îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim. Acestea nu vor fi înstrăinate sub nici o formă unor terți.

În general, ai mereu la îndemână opțiunea de a fi șters din baza noastră de date, modalitatea fiind comunicată în momentul în care te abonezi sau ne oferi datele.

Poți cere ștergerea datelor trimițând un email la termohub.construct@gmail.com și cerând acest lucru.

Ce fel de date personale prelucrăm

Datele personale pe care le prelucrăm sunt: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, IP. 

Când vizitați site-ul, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dumneavoastră, cum ar fi informații despre browser, adresa IP, fus orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv. 

Folosim Google Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizează clienții noștri site-ul – puteți citi mai multe despre modul în care Google utilizează informațiile dvs. personale aici: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. De asemenea, puteți renunța la Google Analytics aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vă rugăm să consultați și secțiunea privind Politica de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, definite ca atare de GDPR. Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor.

Scopurile prelucrării:

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale, o vom realiza numai în funcție de alegerile tale.

Prin completarea datelor în formularele disponibile pe termohub.ro, vizitatorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L. și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal  furnizate voluntar pe orice cale pusă la dispoziție pe termohub.ro sunt prelucrate de către TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L. în următoarele scopuri:

DE INFORMARE

Vom utiliza datele cu caracter personal pentru buna desfășurare a activității și acest scop poate include, după caz, următoarele:

a) Recepționarea de comenzi sau cereri plasate prin mijloacele electronice
b) Procesarea comenzilor sau cererilor plasate prin mijloace electronice
c) Expedierea comenzilor plasate prin mijloace electronice și facturarea acestora
d) Oferirea de răspunsuri la întrebările cu privire la comenzi, bunuri și servicii
e) Soluționarea reclamațiilor, anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate
f) Rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și sau serviciile achiziționate
g) Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul cumpărătorului, vă putem
invita să completați chestionare de satisfacție, putem desfășura realizarea de statistici în ceea ce privește analiza de piață, monitorizarea vânzărilor dar și comportamentul clientului/cumpărătorului
h) Pentru apărarea intereselor noastre legitime, vă vom transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include: măsuri de protecție a paginii de internet, prevenire și gestionare a diverselor altor riscuri.
i) Dispoziții legale
j) Crearea și administrarea site-ului în cadrul paginii de internet
k) Informarea privind situația site-ului inclusiv validarea, expedierea si facturarea comenzilor
l) Încasarea sau rambursarea contravalorii produselor în sistem ramburs, prin virament bancar sau prin plăți cu cardul
m) Procesarea retururilor

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L în contextul serviciilor prestate, prin această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul acestei pagini de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente încheierii contractului de prestări servicii cu TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L.; 

Pentru desfășurarea relației contractuale dintre TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de prestări servicii, facturării și distribuirii facturilor, informarea clienților/cumpărătorilor privind situația lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și sau serviciile achizitionate; corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejarii oricărui interes legitim al TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;

În scopul evaluarii gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L;

În scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

DE MARKETING

Vom utiliza datele cu caracter personal pentru buna desfășurare a activității și acest scop poate include, după caz, următoarele:

1. Trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS, telefon)

2. Pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L., (e.g. oferte de produse/ servicii) prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L, inclusiv prin transmiterea de către TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L. a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a va exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastra în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuțelor corespunzătoare în termohub.ro;

3. În scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul bifării căsuței corespunzătoare în site-ul termohub.ro, sunteți de acord ca TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L. să utilizeze tehnici informatice care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/ serviciile TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L.

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale, o vom realiza numai în funcție de alegerile tale.

Temeiurile prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

– Obligațiile legale care incumbă în sarcina TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L. ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet;

– Încheierea, respectiv executarea contractului de prestări servicii încheiat cu TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L.;

– Interesul legitim al TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L. de a-și promova produsele și/ sau serviciile;

Societatea are un interes legitim când prelucrarea are loc în cadrul relației cu un client, când prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, pentru a preveni frauda sau pentru a asigura securitatea rețelei și a informațiilor în sistemele informatice.

– Consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Durata de stocare și prelucrare a datelor personale

Prelucrăm și stocăm datele personale pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile. 

Actualizăm periodic baza noastră de date astfel încât să nu stocăm date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

termohub.ro respectă confidențialitatea informațiilor preluate de la utilizatorii săi. termohub.ro se obligă să protejeze confidențialitatea vizitatorilor site-ului, nici un fel de informații cu caracter personal nu vor fi transmise către terți.

TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L. nu colectează date cu caracter personal clasificate ca și date sensibile în conformitate cu prevederile articolului 9.1 din REGULAMENTUL CE nr. 679 din 27 aprilie 2016.

Nu colectăm informații cu privire la:
– Originea etnică
– Opiniile politice
– Credințele religioase sau filosofice
– Apartenența sindicală
– Date genetice sau biometrice
– Date medicale
– Date despre viața sau orientarea sexuală

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L. sau pentru ca TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L. să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L.

Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus. 

Măsuri de securitate a datelor

TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L. va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.  

Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

  • Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră, iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate
  • Dreptul la portabilitate se referă la faptul că puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator
  • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru
  • Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte
  • Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că aveți dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ați retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale
  • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L. nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le cereți pentru apărarea unui drept în instanță, dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Contact și suport privind datele dumneavoastră

Toate aceste drepturi le puteți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L. prin:

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerati că TERMOHUB CONSTRUCT S.R.L. v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.termohub.ro/politica-cookie

Pornește conversația
1
Trimite mesaj pe Whatsapp
Salut! 👋
Îți vom răspunde în cel mai scurt timp posibil!